Reisikindlustus

KKK- reisikindlustus

Mida on mul vaja reisikindlustuse sõlmimiseks?

Selleks pead teadma kindlustatud isiku isikukoodi ning reisi toimumise aega.

Millal hakkab reisikindlustus kehtima?

Kui kindlustuse eest on tasutud ning sulle on saadetud kindlustuspoliis. Reisitõrkekindlustus hakkab kehtima 72 tunni pärast peale kindlustuspoliisi väljastamist.

Milliseid lisakaitsevõimalusi saan oma reisikindlustuspoliisi juurde valida?

Juurde saad valida: õnnetusjuhtumi kindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, õigusabikulude kindlustuse, pagasikindlustuse, reisitõrkekindlustuse ning ka talispordireisi kindlustuse.

Mis on reisikindlustusega kaetud?

Reisikindlustusega on kaetud meditsiiniline abi kuni 100 000 euro väärtuses. Lisaks on kaetud ka repatrieerimiskulud.

Mida tähendab reisitõrkekindlustus?

Reisitõrkekindlustus kaitseb reisi äkilise ärajaamise eest.

Kas saan vormistada reisikindlustust, kui olen juba välismaal?

Reisikindlustust saab sõlmida ainult Eestis või ametlikus elukohariigis viibides.

Kui suur peab pileteid ostes kahe lennu vaheline aeg olema?

Samas transiitpunktis sõiduki vahetuse vaheline miinimumaeg peab olema vähemalt 2 tundi. Kui tuleb ületada riigi piir piirikontrolliga, peab sõiduki vahetuseks planeeritud aeg olema vähemalt 3 tundi. Kahe erineva transiitpunkti vahemaa ei või olla suurem, kui 200km ning ajaline vahe peab olema üle 6 tunni.

Kas pean reisile väljaprinditud poliisi kaasa võtma?

Poliis ei pea olema väljaprinditud. INZMO äpiga on see sul virtuaalsel kujul alati kaasas.

Mida teha siis, kui vajan reisil arstiabi?

Terviserikke tekkimisel või õnnetusjuhtumisse sattumisel, mis nõuab vältimatut arstiabi või ambulatoorset ravi, pöördu kohe raviasutusse. Esita raviasutusele kindlustuspoliis, millel näha Gjensidige koostööpartneri kontaktid. Võimalusel võta ühendust numbril: +370 52 790 860.

Mis on meditsiiniabi kindlustusega kaetud?

Kaetud on ravikulud ja transpordikulud raviasutusse ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral. Vajadusel kaetakse lähedase kohalesõidu ja majutuskulud 7 päeva ulatuses.

Mida teha, kui ma ei saa haigestumise tõttu reisle minna?

Kui reistõrge tekib Eestis, siis palume pöörduda esimesel võimalusel kindlustusandja poole e-postil kahjud@gjensidige.ee või telefonil +372 675 7628.

Kui reistõrge tekib välismaal, siis palume pöörduda esimesel võimalusel meie koostööpartneri APRIL LIETUVA ASSITANCE UAB poole telefonil +370 52 790 860.

Mida teha, kui ma ei jõua ühelt lennult teisele?

Kui reistõrge tekib Eestis, siis palume pöörduda esimesel võimalusel e-postil kahjud@gjensidige.ee või telefonil +372 675 7628.

Kui reistõrge tekib välismaal, siis palume pöörduda esimesel võimalusel meie koostööpartneri APRIL LIETUVA ASSITANCE UAB poole telefonil +370 52 790 860.

Mida teha, kui mu pagas varastatakse?

Varguse või röövimise korral teavita juhtunust kirjalikult asukohamaa politseid. Kahjude lahendamiseks pööru kahjud@gjensidige.ee.

Mis on pagasikindlustusega kaetud?

Kindlustus katab sinu kulud pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustamise ning hilinemise korral. Pagasi hilinemisel hüvitab kindlustus esmatarbekaupade ja riiete ostuks 35€ päevas.

Mis on reisikindlustuse pikkus?

Poliisil märgitud kindlustuskaitse kehtivuse aeg, mis ei või olla enam, kui 365 järjestikust kalendripäeva ning mille alusel arvestatakse kindlustusmakseid.

Proovi ise järele

Saadaval IOS-ile ja Androidile
INZMO kindlustuse partnerid

Jälgi INZMO tegemisi ka sotsiaalmeedia vahendusel

Kõik õigused kaitstud © INZMO Insurance OÜ, info@inzmo.com

INZMO kindlustus avaleht