INZMO privaatsuseeskirjad

Kui kasutate INZMO teenuseid (edaspidi: “Teenused”), annate INZMO kasutusse ka teatud hulga andmeid. Käesolevaga selgitame, milliseid andmeid ja mis eesmärgil kogutakse ning kuidas kasutatakse.

INZMO poolt kogutav teave

Kogume teavet, et pakkuda kasutajatele paremaid teenuseid.

Kogume teavet järgmistel viisidel: 
- Teave, mille teie meile annate. INZMO teenuste kasutamine eeldab valdavalt INZMO’s konto registreerimist. Seejuures võime  küsida teilt näiteks teie nime, e-posti aadressi, isikukoodi, telefoninumbrit või krediitkaardi andmeid. 
- Teave, mille saame teilt meie teenuste kasutamise põhjal. Kogume teavet selle kohta, milliseid teenuseid ja kuidas kasutate  (näiteks, kas kasutate rattakindlustuse teenust).

- Seadme teave. Kogume seadmepõhist teavet (nt teie riistvara mudel, operatsioonisüsteemi versioon,ainulaadsed seadme  identifikaatorid ja mobiilsidevõrk, sh teie telefoninumber).
- Logi teave. Kui kasutate meie teenuseid või vaatate INZMO poolt pakutavat sisu, kogume ja salvestame konkreetset teavet  serverite logides.

See sisaldab järgmist:
   a) üksikasju selle kohta, kuidas te meie teenust kasutasite, nt otsingupäringud;
   b) internetiprotokolli aadress;
   c) seadme sündmuste teave, nt rikked, süsteemi aktiivsus, riistvara seaded, brauseri tüüp, brauseri keel, teie taotluse    kuupäev ja  kellaaeg ning viitav URL;
   d) küpsised, mis võivad tuvastada teie brauseri või INZMO konto.


- Asukoha teave. Kui kasutate INZMO teenuseid, võime koguda ja töödelda teavet teie tegeliku asukoha kohta. Kasutame eri   tehnoloogiaid asukoha määramiseks (nt IP-aadressid, GPS ja muud andurid), mis võivad anda teavet näiteks läheduses   asuvate seadmete, WiFi-pääsupunktide ning mobiilsidemastide kohta. 
- Küpsised ja sarnased tehnoloogiad. Kasutame erinevaid tehnoloogiaid, et koguda ja salvestada teavet, kui külastate INZMO  teenust. Sellega seoses võime teie brauseri või seadme tuvastamiseks kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid.

Kuidas kasutame kogutud teavet?

Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud teavet teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks ning INZMO kasutajate kaitsmiseks. Lisaks kasutame seda teavet teile kohandatud sisu pakkumiseks, nt esitades teile asjakohasemaid reklaame.

Kui võtate INZMO’ga ühendust, talletame selle suhtluse, et aidata lahendada tekkida võivaid probleeme. Võime kasutada teie e-posti aadressi, et teavitada teid meie teenustest, nt anda teile teada kavandatavatest muudatustest või täiustustest.

Teave, mida teie jagate

Teinekord lubab INZMO teil teistega enda kohta INZMO’s salvestatud teavet jagada. Pidage meeles, et kui jagate teavet avalikult, võivad otsingumootorid, selle registreerida.

Teave, mida INZMO jagab

INZMO ei jaga teie isiklikku teavet ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega INZMO’st ja temale kuuluvatest äriühingutest väljaspool teie nõusolekuta.

INZMO’l on õigus jagada teie isiklikku teavet kolmandatele osapooltele teie nõusolekuta, kui meil on alust heauskselt arvata, et juurdepääs sellele teabele, selle kasutamine, säilitamine või avalikustamine on vajalik järgmistel põhjustel:

- järgida kohaldatavaid seadusi, määrusi, kohtuprotsesside või täitmisele kuuluvaid riiklikke nõudeid;
- tuvastada ja ära hoida, kuritegevust, sh pettusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul viisil nendega tegeleda.

Teabe turvalisus

Teabe turvalisuse tagamiseks oleme teinud järgmised sammud: 
- krüpteerime INZMO teenuseid, kasutades SSL-i; 
- vaatame pidevalt üle meie teabe kogumise, salvestamise ja töötlemise tavad, sh füüsilised turvameetmed, et kaitsta         süsteeme volitamata juurdepääsu eest;
- piirame juurdepääsu isiklikule teabele nendele INZMO töötajatele ja lepinguosalistele, kellel on seda teavet vaja selle töötlemiseks, ning  kellele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsusega seotud kohustused ja keda võib karistada või nendega lepingu lõpetada,  nende kohustuste rikkumisel.

Muudatused

INZMO privaatsuseeskirjad võivad aeg-ajalt muutuda. Postitame teate privaatsuseeskirjade mis tahes muudatustest oma veebis www.inzmo.com
Ei leidnud seda, mida otsid? Tahad midagi küsida ? Helista +372 601 0116

Proovi ise järele

Jätkates nõustun ka kasutus- ja privaatsustingimustega.
INZMO partnerid

Kõik õigused kaitstud © INZMO Kindlustusmaakler OÜ, info@inzmo.com