Blog

Mida sisaldab auto kaskokindlustus?

Tavaline liikluskindlustus on oma olemuselt kõikidel kindlustusseltsidel sama kuna see on seadusega paika pandud. Eristumispunktiks on ainult hind. Kaskokindlustuse toote näol saavad erinevad kindlustusandjad lähtuda aga oma võimekusest ning sellest, kuidas nad oma klientide vajadusi tunnetavad. Sellest lähtuvalt tuleb end enne kaskokindlustuse soetamist kurssi viia kõikide turul pakutavate lahendustega, sest mis ühe seltsi tingimustes sees tavatootena võib teisel olla aga eriteenus. Siinkohal võib näitena tuua olukorra, kus ühest seltsist teise üle minnes avastad soodsa hinna põhjuseks näiteks autoabi puudumise. INZMO vahendab Gjensidige poolt pakutavat auto kaskokindlustust, millest proovime järgnevalt anda täpsema ülevaate.

Kõigepealt selgitame, mis kasko üldse on ja kuidas see erineb tavalisest liikluskindlustusest. Kui tavaline liikluskindlustus on selleks, et katta õnnetuses kannataja osapoole kulud, siis kasko on mõeldud selleks, et hüvitada ka õnnetuse põhjustaja kulud. Kokkuvõtvalt: kasko on mõeldud äkilise ja ettenägematu sõiduki välise mehhaanilise jõu või liiklusõnnetuse (sh loomale ja linnule otsasõit) tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks. Loodusõnnetusest, tulekahjust, plahvatusest, kolmandate isikute poolt sõidukile tahtlikult tekitatud vigastustest, röövimisest või röövimise, sõiduki või selle osade vargusest või varguse katsest tekkinud kahjud jpm kuuluvad samuti kaskokindlustuse juhtumite nimekirja.

Erinevate kindlustusseltside kaskokindlustuse toodetes võib aga esile tulla mitmeid erinevusi: näiteks autoklaaside puhul rakendavad osad seltsid kokkuleppelist omavastutust. INZMO poolt pakutavas kaskos on esimene klaasivahetus tasuta ja järgmistel kordadel rakendub põhiomavastutus, mille täpne suurus määratakse lepingu sõlmimisel.

Levinud on arvamus, et autovõtmete ja lukkudega seotud probleemide hulk on väike, kuid praktikas see nii ei ole. Pole harvad juhused, kui unustatakse võtmed autosse või kaotatakse need päriselt. Nendel juhtudel (ja kui on vajalik võtmete/alarmi ümberkodeerimine) rakendavad paljud varguse omavastutuse protsent.

Enne talve tulekut on metsloomad liikuvamad, kes kahjuks satuvad ka suurematele teedele. Loomaga kokkupõrke kahjujuhtumi korral käituvad kõik kindlustusandjad üldiselt sama mustri alusel ja tasuvad looma või linnuga kokkupõrke tagajärjel tekkinud kahjud. Erandina tasuks siinjuures teada, et kui autojuht proovib loomaga kokkupõrget vältida ning selle tagajärjel saab sõiduk kannatada, siis rakendatakse hüvitise väljamaksmisel omavastutust. Loomale otsasõidu puhul tuleks sellest kindlasti teada anda ka Keskkonnainspetsioonile. Suur-ulukile (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) otsa sõitmise puhul tuleb sellest teavitada telefonil 1313. Suur-ulukite puhul võetakse ühendust kohalike jahiseltsidega, kes surnud või vigastatud loomad teelt ära toimetavad. Teel hukkunud või vigastatud väikeulukitest saab teatada maanteeinfokeskust telefonil 1510, kust edastatakse info piirkonna teedevalitsusele.

Välisriigis ebaõnne kogedes ja õnnetusse sattudes ning kui remont on vältimatu, tuleb arvestada aga omavastutusega, milleks on 20% tekkinud kahju suurusest, kuid mitte vähem kui põhiomavastutus. Teatud seltside puhul ulatub see kuni kahekordse omavastutuseni. Sellist juhtumite korral tuleb kindlasti mõelda, kas mõne asja parandamine välisriigis on mõttekas või mitte.

Suurema õnnetuse korral on INZMO autokaskos juba automaatselt sees ka autoabi teenus, millega on kaetud kõik need samad riigid, mis said ära märgitud poliisi vormistamisel (Eesti, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Taani, Soome või Euroopa geograafiline piir (v.a SRÜ riigid +Ukraina). Autoabi24 teenus sisaldab: abi telefoni teel, pukseerimist remondikohta, abi ratta vahetusel, käivitusabi, abi kütuse toomisel, sõiduki tagasi teele aitamist, abi sõidukisse saamisel. Reisijate transporti Eesti Vabariigi piires ühte sihtpunkti, kui autoabi teenuse osutamise järel ei ole võimalik sõitu jätkata. Autoabi teenustega on kaetud kõik teenused, mis ei ületa Eesti Vabariigis 300 eurot ja välisriigis 800 eurot. Nende piiride ületamisel tasutakse tööde eest vastavalt teenusepakkuja hindadele. Autoabi24 aitab ka siis, kui õnnetus juhtub välisriigis, sest välisriikides toimetatakse reisijad puksiirauto vabade istekohtade olemasolul koos sõidukiga lähimasse remondikohta vastavas riigis. Olulise punktina tuleb siin aga jälgida seda, et Autoabi24 abimeestega saab ühendus numbrilt: +372 655 5667.

Liiklusõnnetusse sattudes tuleb sellest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teada anda ka oma kindlustusseltsile. INZMO kaskokindlustuse puhul tuleks ühendust võtta Gjensidige kahjukäsitlusega telefonil +372 6755 303 või kirjutada kahjud@gjensidige.ee.

Kaskokindlustus on hea vahend kaitsmaks ennast ebaõnne vastu, sest ootamatused võivad rikkuda mitte ainult meeleolu, vaid tekitada ka suure puudujäägi rahakotis. Väikene kulu, millega võid hiljem säästa tuhandeid. Kaskokindlustus on mõistlik lahendus!


Tagasi

Jaga seda kasulikku infot ka sõpradele

Sign up now, and you’ll get 20 € credit for free!

INZMO app is available on iOS and Android
Partners

Follow INZMO via social media

All rights reserved © INZMO Insurance OÜ, info@inzmo.com

INZMO kindlustus avaleht